مدیریت و مهندسی پسماند، وسایل نقلیه برقی، اتوماسیون و طراحی مکانیزم، خدمات فنی، نرم افزار

فعالیت ها


درباره ما


شرکت امین فناور در سال 1395 با همکاری مشترک چند گروه دانش بنیان از دانشجویان و فارغ-التحصیلان برتر دانشگاه صنعتی و برای مدیریت و پیشبرد بهتر این گروه ها، به عنوان یک شرکت جوان و با بنیان های دانشی به طور رسمی به ثبت رسید.

ماموریت این شرکت ایجاد اقتصاد دانش بنیان و رفع نیازها و گلوگاه های فنی-مهندسی کشور مبتنی بر به کارگیری و بالفعل کردن استعداد تیم های توانمند از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر در چارچوب دپارتمان های تخصصی است.

چشم انداز شرکت امین فناور شریف ایجاد الگویی پیشرو مبتنی بر اصل تعاون در حوزه فنی-مهندسی و اقتصاد دانش بنیان کشور است.

هم اکنون این شرکت در پنج حوزه وسایل نقلیه برقی، اتوماسیون و طراحی مکانیزم، مهندسی و مدیریت پسماند، خدمات فنی و نرم افزار در قالب انجام پروژه های فنی با کارفرماهای خصوصی و دولتی و همچنین تولید محصولات دانش بنیان فعالیت دارد.

ارتباط با ما